Kerk en gemeente


De gemeente wordt gevormd door mensen die lid zijn van onze kerk. Vanuit de gemeente worden ambtsdragers aangesteld, die door de gemeente gekozen worden. Deze kerkenraad is het bestuurlijk orgaan van de kerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over de organisatie van onze kerk. 
De kerkenraad
Onze kerkenraad bestaat uit een aantal ouderlingen en een aantal diakenen. De belangrijkste taak van de ouderlingen is het pastoraat en de Woordverkondiging. De ouderlingen zijn dus in het bijzonder aangesteld om te waken over het Woord. Daarnaast zullen zij in pastoraat en geestelijk leven de gemeenteleden ondersteunen. De diakenen zijn aangesteld om voor de minder bedeelden te zorgen. Dat doen zij door praktische of financiële hulp te verlenen.
Het moderamen
De voorzitter van de kerkenraad, de tweede voorzitter, de scriba en de voorzitter van de diaconie vormen samen het moderamen. Deze heeft als belangrijkste taak om de vergaderingen voor te bereiden. Het moderamen vergadert eens per maand voorafgaande aan de reguliere kerkenraadsvergaderingen.
De predikant
Deze is primair belast met de Woordverkondiging en het pastoraat. Op 12 maart 2017 is Ds. G.W. kroeze bevestigd en heeft intrede gedaan in onze gemeente.
Er valt nog veel meer te vertellen over onze gemeente. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen of uw vragen kunnen beantwoorden.