De kern van het evangelie

Als u nog niet bekend bent met de Bijbel, kan het best moeilijk zijn de kern van het evangelie te begrijpen. Het woord “Evangelie” betekent “Goed nieuws”. In een paar alinea’s en met wat illustraties wordt hieronder de kern van het evangelie uitgelegd.
Gods plan: leven in vrede
Wij geloven dat God deze wereld heeft geschapen. Het is altijd Gods bedoeling geweest dat de mensen in vrede met elkaar zouden leven op deze wereld. God heeft de mensen lief. Hij wil graag dat u vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig leeft. Maar in de praktijk zien en ervaren wij die vrede en liefde niet altijd. En dus is de vraag waarom we dit niet altijd kennen of ervaren. Want er zijn zoveel vredesbewegingen en u probeert toch ook altijd vriendelijk en aardig te zijn?
Het probleem: de mens brak met God
Toen God de mens maakte, wilde Hij geen robots maken die Hem automatisch gehoorzaamden. Daarom kregen wij een eigen wil en het vermogen om zelf te denken, te creëren en te beslissen. De mens is daarmee superieur aan de dieren, die alleen op hun instinct afgaan. God gaf de mens de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. De eerste mens koos ervoor zijn eigen weg te gaan, zonder God. Die keuze heeft God verdriet gedaan en daardoor is er een breuk ontstaan tussen God en de mens.
Onze oplossing: zelf de breuk herstellen
Vanaf het begin heeft de mens geprobeerd om de breuk te herstellen zonder Gods hulp. Goed bedoeld, maar helaas lukt dat niet omdat de mensen daarbij geen rekening houden met de basisregels die God ons heeft gegeven. God vraagt ons om allereerst Hem lief te hebben en vanuit die liefde ook om onze naaste lief te hebben. Maar hoe we ook proberen, de mens blijft altijd maar op de eerste plaats zichzelf lief hebben en maakt vaak ruzie met zijn naaste. Kijk maar naar de oorlogen. De mens is op de eerste plaats alleen maar uit op zijn eigen geluk. Egoïstisch dus. Daarom gaat het in de praktijk zo vaak mis.
Gods oplossing: Jezus Christus
Het feit dat wij egoïstisch zijn en de basisregels van God niet willen volgen, heeft God verdrietig en boos gemaakt. Maar in plaats van alle mensen daarvoor te straffen, heeft God besloten dat Zijn zoon, Jezus Christus, die straf moest krijgen om zo de breuk te herstellen. Daarom werd Jezus Christus als mens naar deze wereld gestuurd en stierf Hij aan het kruis en is begraven. Maar Hij bleef niet in het graf. Na 3 dagen is Hij opgestaan uit de dood en naar de Hemel opgevaren. Door Jezus lijden en sterven is de schuld betaald en is er verzoening waardoor wij weer mogen leven zoals dat bedoeld is; met God.

Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Uw keuze: leven met of zonder Gods liefde
Doordat Gods Zoon de straf die wij verdienden op zich heeft genomen, is de breuk hersteld. Maar het is onze eigen keuze om dat te geloven en om dat te aanvaarden. God vraagt geen hele ingewikkelde dingen van ons om weer in liefde met Hem en met onze naaste te leven. Hij vraagt ons slechts te geloven dat Jezus onze straf heeft gedragen en dat daardoor wij weer kinderen van God mogen zijn. Dat is het enige wat u hoeft te doen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Gods vraag: wat kiest u?
God vraagt ons te geloven wat Hij daarover in de Bijbel heeft gezegd. En dit is Zijn vraag aan u: “Wat kiest u? Zelf proberen iets te doen om meer liefde in uw leven te ervaren of vertrouwen op wat de Bijbel daarover zegt.