Zorg voor de ander

Als gemeente voelen wij ons mede verantwoordelijk voor de zorg van onze medemens. De Bijbel spreekt over “Naastenliefde”. Want het is belangrijk dat we als kerk niet alleen naar binnen, maar vooral ook naar buiten zijn gericht. Onze gemeente ondersteunt zoveel als mogelijk het volgende project.
Vrede voor de Stad
Vrede voor de Stad is een beweging die gesteund wordt door diverse kerken in Spijkenisse. Het doel van deze beweging is om als christenen samen aanwezig te zijn in deze stad. De visie is door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede in de stad laten ontstaan.

Contactpersoon voor onze gemeente:
Sary Dekker-Brouwer.
Website: http://www.vredevoordestad.nl