Zorg voor elkaar

Naar elkaar omzien zou eigenlijk iets heel vanzelfsprekends moeten zijn. Toch is dat in de praktijk niet altijd zo, meestal omdat we het allemaal zo druk hebben. Daarom is het goed dat we vanuit de Bijbel daarop gewezen worden. Daarnaast is het goed wanneer dit gestructureerd gebeurt. Daarom zijn er een aantal werkgroepen binnen onze gemeente actief.
Wijkteamledenzorg
Deze gemeenteleden zullen samen met de ouderlingen en diakenen de betreffende mensen in de wijk bezoeken die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Gewoon om eens een praatje te maken met mensen die wat eenzaam zijn of om mensen te steunen als ze het moeilijk hebben.
Zusterhulp
Wanneer er vooral behoefte is aan praktische hulp, kan een beroep worden gedaan op de zusterhulp. De zusterhulp doet dit in samenwerking met de diaconie. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die door de zusterhulp wordt geboden:

  • ze staan klaar om in noodsituaties hulp te bieden;
  • bezoeken de ouderen, zieken, alleenstaanden, langdurige zieken;
  • gaan op kraambezoek;
  • heten nieuwe leden van harte welkom;
  • organiseren koffieochtenden en in mei een ‘koffieochtend uit’;
  • verzorgen een Kerst- en een Paasbuffet;
  • en eenmaal in de 2 jaar  organiseren we een dagje uit voor de 65+ gemeenteleden.
Heeft u meer vragen over de zorg voor elkaar? Heeft u hulp nodig of wilt u zich juist aanbieden om iets voor anderen te kunnen betekenen? Wij horen het graag.