Geloofsgroei

Binnen onze gemeente zijn verschillende groepen bezig met geloofsgroei. Specifiek gericht op de jeugd of juist om samen als volwassenen meer te leren over wat God ons in Zijn Woord wil leren. Hij staat dan ook centraal in al onze bijeenkomsten. Wilt u meer weten dan vernemen wij dit het graag van u.
Geloofsonderwijs voor jongeren tot 17 jaar
Geloofnu3De plek van jongeren is erg belangrijk binnen onze gemeente. Ze worden door de ouders en de gemeente gesteund en opgevoed om uiteindelijk belijdenis te doen van hun geloof. Om de jongeren in de leeftijd van circa twaalf tot en met zestien jaar te ondersteunen volgen ze elke week geloofsonderwijs. Dit is Bijbelonderwijs voor de jeugd. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat elk mens, dus ook elke groep mensen, uniek is. De Bijbel is de basis voor het dit onderwijs. We vragen ons af wat God in zijn Woord zegt over het geloof en over de opvoeding. Daarbij beseffen we dat wij in een wereld leven vol van de bedreigingen en onrust, maar zien ook de kansen die God ook aan onze jongeren geeft om positieve bijdrage te leveren en hulpvaardig te zijn.
Geloofsonderwijs voor 17+
Ook voor de groep jongeren van 17 jaar en ouder is er geloofsonderwijs. Uiteraard staat Gods woord centraal, maar daarnaast worden ook onderdelen vanuit de Heidelbergse Catechismus behandeld. Veel jongeren volgen daarna belijdenis catechisatie en bereiden zich zo voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis, waarbij ze voor God en voor de gemeente een getuigenis van hun geloof afleggen.

Samen opgroeien betekent voor mij ook samen groeien het geloof. Wat is het mooi om te zien dat door samen te bidden, samen te praten over de Bijbel we elkaar telkens een stukje dichter bij God brengen.

Bijbelstudiegroep “Levend geloof”
Geloof5Groei in het geloof is voor iedereen erg belangrijk. Daarom is het goed om ook als belijdend lid van de gemeente samen Gods woord regelmatig te bestuderen. Verschillende gemeenteleden komen daarom eens in de twee weken bij elkaar om diverse onderwerpen uit de Bijbel te behandelen. Meer weten over deze mogelijkheid tot Bijbelstudie? Wij helpen u graag verder. Voor vragen over de Bijbelstudiegroep kunt u terecht bij Sandra Bijl.

Daarnaast is er nog een tweede Bijbelstudiegroep (voorheen vrouwenvereniging) die eens per 14 dagen vergadert op woensdag in “De Hoeksteen” vanaf 20:00 uur.