Samen bidden

In de Bijbel zegt God dat Hij een levende relatie met ons wil aangaan. En zoals dat ook voor relaties van mensen onderling geldt, is communicatie daarom erg belangrijk. Het gebed is dan ook een belangrijke manier om in contact te zijn met God. Hij luistert altijd en verlangt er naar dagelijks in contact met ons te zijn.
God bestuurt deze Wereld en er gebeurt dan ook niets zonder dat Hij dat wil. Maar daarbij laat God zich ook leiden door de gebeden van mensen. In de Bijbel zien wij op verschillende plaatsen dat God luistert en verhoort. Wij kunnen God niet dwingen iets te doen of ‘voor ons karretje spannen‘ en Hij weet wat het beste voor ons. Maar tegelijkertijd wil Hij graag dat wij Hem vertellen wat ons bezig houdt.

Het gebed van een rechtvaardige vermag vele dingen. Indien u het geloof zou hebben als een mosterdzaad, u zou tegen deze bergen zeggen sta op en stort u in de zee en het zou gebeuren.

In onze kerk wordt iedere zondag gebeden. Daarbij wordt ook regelmatig speciaal gebeden voor zaken die in het nieuws zijn. Denk bijvoorbeeld aan natuurrampen, oorlogen of vluchtelingen.