Jezus staat centraal

Jezus Christus heeft als Onschuldige de schuld op zich genomen, die wij verdiend hadden. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven aan het kruis en is na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Wat wij als mensen nooit zouden hebben gekund, namelijk de dood overwinnen, kon Jezus alleen doen, omdat hij de Zoon van God is.  Door dit alles voor ons te doen, heeft Hij de relatie met God weer hersteld en overwon Hij de macht van het kwade en de dood.
Voor iedereen, die dit gelooft is er een nieuw, eeuwig leven. Eerst een nieuw leven hier op aarde, omdat Jezus na zijn hemelvaart de Heilige Geest heeft beloofd, en ons wil veranderen om steeds meer op Hem te gaan lijken. Na ons leven hier op aarde, belooft Jezus aan alle mensen die in Hem geloven en Hem willen volgen dat wij bij Hem mogen zijn in de hemel. Na de wederkomst van Christus zal onze ziel met ons lichaam herenigd worden en mogen we voor eeuwig met Hem in heerlijkheid leven op de nieuwe aarde.
Dit alles weten we uit de Bijbel, het Woord van God. Wij vinden in deze God onze vreugde, kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard. We hopen dat Hij dat ook met uw leven mag en zal doen!