Wat geloven wij

Dat God ons wilde adopteren als Zijn kinderen, danken wij aan Zijn goedheid en liefde. We geloven dat Hij in liefde als een Vader voor ons zorgt en ons levenspad leidt om samen met Hem in vrede te leven. We geloven dat God de aarde en hemel volmaakt heeft geschapen.  Daarbij heeft hij ook de mensen gemaakt om op deze aarde te wonen.  Deze mensen gaf hij een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om keuzes te maken.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

De eerste mensen hebben tegen God gekozen, en de oorspronkelijke goede relatie met Hem verbroken.  Dit wordt ook wel de ‘zondeval’ genoemd. Hierdoor stelden de mensen  zich onder de macht van de tegenstander van God en kwamen dood, pijn en verdriet  in de wereld. Zonder redding zou ieder mens hopeloos verloren zijn, maar God bleef ondanks onze keus tegen Hem toch altijd om ons geven en om de aarde die Hij gemaakt had.
Hij heeft daarom direct na de zondeval beloofd, deze verstoorde relatie tussen Hem en ons, weer goed te maken. Hij wil ook de straf, die bij de keuze tegen Hem hoort, van ons wegnemen. In Zijn goedheid stuurde God Zijn enige Zoon, Jezus Christus, als mens naar de aarde.
Meer weten? Klik dan op de links hieronder.

Heeft u naar aanleiding van wat u gelezen heeft vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.