Berichten Beamer


Mededelingen die u voor de eredienst wilt laten projecteren met behulp van de beamer, dient u per e-mail in een Word document aan te leveren via beamteam@gkvhoogvlietspijkenisse.nl. Denk, voordat u een verzoek naar het beamteam stuurt, goed na of de beamer het meest geschikte medium is om uw mededeling met de gemeente te communiceren.
Het moet om een korte mededeling gaan die een aanzienlijk deel van de gemeente aangaat. In andere gevallen is e-mail of de telefoon waarschijnlijk een beter middel. Wanneer u voor donderdag uw bijdrage aanlevert, bent u er zeker van dat het geplaatst zal worden. Daarna is het afhankelijk van de tijd en ruimte die beschikbaar is. Het beamteam houdt zich het recht voor om in overleg met een kerkenraadslid onder vermelding van de reden een verzoek niet te honoreren of een wijziging aan te brengen. U wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Hieronder een lege dia in de lay-out en stijl zodat deze op juiste wijze op onze beamer kan worden gepresenteerd.

E-mail: beamteam@gkvhoogvlietspijkenisse.nl
Coördinator: Ruud van den Berg