Liturgisch bloemschikken

De christelijke feestdagen zijn voor ons heel belangrijk. Als gemeente staan we op die dagen stil bij de bijzondere gebeurtenissen en vieren wij dat Christus naar de aarde is gekomen en na Zijn lijden en Zijn dood de overwinning heeft behaald, zodat wij verlost zijn van onze zonden. Met onze liturgische bloemstukken proberen wij daar vorm aan te geven.

Wat is het mooi om zo als gemeente ook de creatieve talenten die wij hebben ontvangen in te zetten en zo ook anderen te laten nadenken over Gods reddingsplan voor deze wereld.

Als gemeente van Christus geloven wij dat alle talenten door God zelf zijn gegeven. Die talenten verschillen per persoon en dat maakt ons uniek. Binnen onze gemeente zijn een aantal leden actief bezig met liturgisch bloemschikken. Nadenkend over bijzondere gebeurtenissen en feestdagen, proberen zij de bloemen het speciale verhaal van de betreffende gebeurtenis te laten vertellen. In de bijgevoegde fotogalerij kunt u zelf zien en lezen hoe deze bloemstukken tot stand zijn gekomen.

7_BevestigingAmbtsdragers2016

6_Pinksteren20165_Hemelvaartsdag2016

Liturgische bloemstukken2_StilleWeek20163_GoedeVrijdag20164_Pasen20161_Biddag20152_GoedeVrijdag20153_Pasen20156_Dankdag20157_Kerst2015