Commissie van beheer


Werk van de Commissie
De CvB houdt zich bezig met de zakelijke kant van het reilen en zeilen van de gemeente. Dit houdt in dat de CvB in opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad het beheer heeft over de kerk, pastorie en alle andere eigendommen van de gemeente. Zo zorgt de CvB er onder andere voor dat het kerkgebouw technisch in goede staat blijft. Schilderwerk en onderhoud aan het dak zijn hier voorbeelden van, maar ook de geluidsinstallatie valt onder de technische taken van de CvB. Hetzelfde geldt voor onderhoud etc. van de pastorie.
Financiële zaken
Daarnaast beheert de CvB de financiële middelen van de gemeente. Hiervoor zijn binnen de CvB de penningmeester en de boekhouder in eerste instantie de verantwoordelijke personen. Zij beoordelen of alle uitgaven die in opdracht van de kerkenraad of CvB worden gedaan binnen de vastgestelde begroting passen. Daarnaast dragen zij zorg voor betaling van alle quota’s aan kerkelijke instellingen zoals Classis, Deputaten, Theologische Universiteit e.d.

Ook zorgen zij voor de inning van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) bij kerkleden. Tevens verstrekken ze collectemunten en zorgen dat de opbrengsten van de collecten bij de juiste instanties terechtkomen.