Ons kerkverband

Onze gemeente maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland worden gevormd door zo’n 270 gemeentes: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio, verspreid over heel Nederland.
Samen met christenen uit de hele wereld geloven wij in de drie-enige God, Schepper van de hemel en de aarde en belijden dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is aan het kruis. Door zijn dood en opstanding is de weg vrijgemaakt naar God de Vader die het eeuwige leven geeft aan iedereen die dit gelooft en belijdt. Wij voelen ons dan ook verbonden met alle kerkverbanden die vanuit die belijdenis leven.
Om dit geloof door te geven aan onze medemens en aan de generaties na ons, vinden wij onderwijs en evangelisatie belangrijk. Dit onderwijs wordt o.a. gegeven op onze scholen en op de Theologische Universiteit. Hieronder wat praktische informatie.

Gereformeerde school “De Morgenster”
Website: www.gbsmorgenster.nl
Adres: Oranjelaan 27, 3201CN Spijkenisse
Tel: 0181- 621207
E-mail: gbsdemorgenster@gpown.nl

Vereniging voor voortgezet onderwijs voor westelijk Nederland te Rotterdam (GSR)
Website: www.gsr.nl/rotterdam
Adres schoolgebouw: Valenciadreef 15, 3067 WL Rotterdam
Tel: 010 286 2930

Theologische Universiteit, Kampen
Website: www.tukampen.nl
Adres: Broederweg 15, 8261 GS Kampen
Email: secretariaat@tukampen.nl

Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR)
van de Gereformeerde Kerken in de classes Hoogvliet en Rotterdam.
Websites: www.maronline.nl
www.hetkruis.org

De Verre Naasten
Website: www.verrenaasten.nl

Luisterpost – Bralectah
Website: www.luisterpost.nl
www.opkijken.nl

Meer informatie kunt u vinden op http://www.gkv.nl/.