Categorie: Voor jong en oud

Jubileum kostersechtpaar

Op zaterdag 8 april 2017 was er een receptie georganiseerd voor ons kostersechtpaar die al 40 jaar voor ons klaar staat. Een wel heel bijzonder jubileum dus. Goed om te zien dat we ook op die feestelijke momenten als gemeente met elkaar meeleven en met elkaar meevieren. Het is dan ook niet niks. 40 jaar aan de gemeente verbonden en met volle inzet klaar staan om als gastheer en vrouw de gemeente te dienen. Heel...

Paasbrunch 2017

Het is inmiddels al wel een behoorlijke traditie geworden; onze jaarlijkse Paasbrunch met de gemeente. Op donderdag 6 april 2017 was de tafel weer gedekt en konden we weer aanschuiven om met elkaar te genieten van al dat lekkers. Fijn om te zien dat we ook zo als gemeente samen zijn. Goed om zo ook contact met elkaar te hebben buiten de reguliere zondagse diensten. Dankbaar dat we in vrijheid samen mogen komen en zo...

Welkomstavond Ds. Kroeze

Op vrijdag 17 maart 2017 hebben wij als gemeente kennis gemaakt met onze nieuwe predikant en zijn gezin: Erwin, Hilde en hun kinderen Jelle en Lisanne. Door de activiteitencommissie waren – met medewerking van diverse gemeenteleden – meerdere activiteiten gepland om elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen. We zongen als gemeente een welkomstlied en de kinderen gaven de dominee een map met een afdruk van een hand van ieder kind en de...

Vrouwenvereniging

Mooi dat we zo als vrouwen van de gemeente rond de Bijbel samen kunnen komen. Deze foto is gemaakt tijdens de Bijbelstudie op de avonden van de Vrouwenvereniging. Wilt u meer weten of wilt u eens een avondje komen kijken op de Vrouwenvereniging. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Lees meer over ons op de website. Onze Vrouwenverenging